تاریخ شروع :1396/06/15
تاریخ پایان :1396/07/15
تاریخ آزمون :1396/07/15
ساعت شروع کلاس :08:00
ساعت پایان کلاس :20:00
حداقل ظرفیت :1
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :480000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
سرفصل در دست طراحی
سرفصل درحال بارگزاری
سرفصل در دست طراحی
زیر سرفصل

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید