تاریخ شروع :1396/08/10
تاریخ پایان :1396/08/20
تاریخ آزمون :1396/08/22
ساعت شروع کلاس :8:00
ساعت پایان کلاس :12:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :480000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :در حال ثبت نام
فصل اول: آشنایی با مفهوم قانون و انواع نظام های سیاسی
فصل دوم : آشنایی با ساختار نظام جمهوری اسلامی
1-2: آشنایی با نهاد رهبری
2-2: آشنایی با قوه مقننه
3-2: آشنایی با قوه مجریه
4-2: قوه قضاییه
فصل سوم: شوراها و مجامع تخصصی در قانون اساسی
فصل چهارم: سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید