تاریخ شروع :1396/08/10
تاریخ پایان :1396/08/20
تاریخ آزمون :1396/08/28
ساعت شروع کلاس :08:00
ساعت پایان کلاس :12:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :480000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :در حال ثبت نام
فصل اول: اهمیت خانواده
مقدمه
زندگی خانوادگی
مقابله با بحران ها
ارتباط فعال
فصل دوم: سازگاری یا ناسازگاری
ابزارهایی برای فرزندپروری
تغییر وضعیت
فصل سوم : ضرورت توجه به خانواده
مقدمه
اسلام و خانواده
معیارهایی برای انتخاب همسر
حقوق والدین
حقوق کودکان
فصل چهارم :رعایت اخلاق و ایمان
مقدمه
عوامل دلگرم کننده
رعایت حقوق یکدیگر
بخش پنجم : صمیمت در زندگی زناشویی
تعریف صمیمیت
بهداشت روانی همسران
خوشبختی
بخش ششم :دل زدگی از روابط زناشویی
توصیه ی روان شناس
اعتماد به نفس
دلزدگی
مقدمه
رسوم و سنت ها

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید