تاریخ شروع :1396/08/01
تاریخ پایان :1396/08/30
تاریخ آزمون :1396/08/30
ساعت شروع کلاس :17
ساعت پایان کلاس :20
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :500
مدت ساعت آموزش :70
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :1000000 تومان
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :در حال ثبت نام
آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران
آشنايی با ماموريتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت
قانون مديريت خدمات كشوری
فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان
كار تيمی و حل مسئله
اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری
دوره كارورزی يك ماه