تاریخ شروع :1396/08/01
تاریخ پایان :1396/08/30
تاریخ آزمون :1396/08/30
ساعت شروع کلاس :17
ساعت پایان کلاس :20
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :500
مدت ساعت آموزش :70
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :1000000 ریال
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :در حال ثبت نام
آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران
آشنايی با ماموريتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت
قانون مديريت خدمات كشوری
فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان
كار تيمی و حل مسئله
اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری
دوره كارورزی يك ماه

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید