تاریخ شروع :97/04/20
تاریخ پایان :97/06/20
تاریخ آزمون :97/06/20
ساعت شروع کلاس :08:00
ساعت پایان کلاس :10:00
حداقل ظرفیت :8
حداکثر ظرفیت :15
مدت ساعت آموزش :48
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :0 ریال
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :در حال ثبت نام

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید