وزارت آموزش و پرورش

دوره های سازمان

فناوری آموزشی

مدرسین گروه آموزشی

20 ساعت
رایگان

مهارت سنجش و ارزشیابی

مدرسین گروه آموزشی

20 ساعت
رایگان
ارتباط با سازمان

۰۲۱۸۸۰۳۷۵۲۹

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد